η απόλυτη ασφάλεια για όλα τα κουφώματα

Αντικλεπτικό σύστημα για

δίφυλλα συρόμενα κουφώματα

Το CLEVERLOK® σχεδιάστηκε ειδικά για τα δίφυλλα συρόμενα κουφώματα του σπιτιού σας, πόρτες και παράθυρα, παρέχοντας τη μέγιστη αδιάρρηκτη ασφάλεια. Σκοπός του είναι να κρατήσει τους κλέφτες έξω από το σπίτι σας, με μία μόνο κίνηση.

νέα

αντικλεπτικά
συστήματα
κουφωμάτων

Ελληνικό
προϊόν