η απόλυτη ασφάλεια για όλα τα κουφώματα

Αντικλεπτικό σύστημα για

μονόφυλλα συρόμενα κουφώματα

Το CLEVERLOK® σχεδιάστηκε ειδικά για τα μονόφυλλα συρόμενα κουφώματα του σπιτιού σας, πόρτες και παράθυρα, παρέχοντας τη μέγιστη αδιάρρηκτη ασφάλεια. Απλό στην τοποθέτηση, διακριτικό και πανίσχυρο.

νέα

αντικλεπτικά
συστήματα
κουφωμάτων

Ελληνικό
προϊόν